fbpx
WIE IS ONS

EnDeo beteken om in Christus entoesiasties te wees. Ons begeerte is om onsself so uit te leef, as kinders van God, dat ons lewe ’n vinger afdruk sal los op mense se lewens. So, wil ons almal saam vir God ‘n verskil maak in ons direkte omgewing waar ons woon en werk.

Oorsprong van EnDeo Familiekerk

EnDeo Familiekerk is deel van die Familia Dei netwerk van die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika (A.G.S.)
‘n Kort geskiedenis van EnDeo Familiekerk
  • EnDeo was die eerste AGS gemeente in Benoni
  • Aanbiddingsentrum
  • EnDeo – “En Theos” – Entoesiasties

ONS VISIE

Om Christus bekend te maak in ons wêreld

ONS MISSIE

Om mense toe te rus om doelgerig te leef vir God deur:
  • Geesvervulde byeenkomste in ‘n warm, vriendelike omgewing waar mense aangemoedig word om God met oorgawe te aanbid.
  • Praktiese, Heilige Gees geinspireerde, Skrif gefundeerde, relevante en positiewe, opbouende prediking
  • Aktiewe konneksie groepe waar mense vriende kan maak, omgee en bid vir mekaar en mekaar aanspreeklik kan hou om die beginsels van die Woord van God deel te maak van hulle lewe.
  • ‘n Plek waar elke lid van die groep gemotiveer word om sout en lig te wees in hulle onderskeie invloedsfere in die markplein. ‘n Plek waar lede met die kerk verbind word deur verhouding en nie deur programme nie
  • ‘n Toegewyde opleiding sentrum te verskaf wat gereelde, kort en relevante opleidings-kursusse aanbied om mense te groei na geestelike volwassenheid en hulle toe te rus om hulle bediening uit te leef en met vrymoedigheid hulle geloof met andere te deel en ander te ondersteun.
  • Ons mense en ons gemeenskap te bedien met algemene en gespesialiseerde Bybelse berading
Uitreik geleenthede te bied vir almal in die gemeente om die fisiese nood van mense in die gemeente en gemeenskap te help vervul, omdat ons glo dat ons die Groot Gebod (Matt.22:39) moet uitvoer.
Om ook kort termyn sending en Evangelisasie uitreik geleenthede te bied vir mense omdat ons glo dat ons ook die Groot Opdrag (Matt.28:19) moet uitvoer.
Ons begeerte is om God se Koninkryk te vestig tegelykertyd in Ekurhuleni, Suid-Afrika, Afrika en tot aan die uithoeke van die wêreld (Hand.1:8)
Maak gerus kontak met ons en kom raak deel van God se plan met jou lewe.
Kom ons kuier.
Groete Pastoor Deon Swart