fbpx

LIDMAATSKAPOOREENKOMS

Ek verbind myself voor God en die ander lidmate om die volgende te doen:

 • Ek sal die eenheid van EnDeo Familie kerk beskerm deur in liefde op te tree teenoor die ander lede van hierdie familie(Rom. 14:19).
 • My te weerhou van skinder en kwaadpraat(1Pet. 1:22).
 • Die leiers te volg (Heb. 13:17).

Ek sal die verantwoordelikheid vir my gemeente deel deur  :

 • Te bid vir die gemeente se groei (1Thes. 1:2).
 • Ander mense te nooi na die dienste toe (Luk. 14:23).
 • Help om besoekers welkom te laat voel.

Ek sal die bediening van EnDeo Familie kerk ondersteun deur :

 • My gawes en talente te ontdek (1Pet. 4:10).
 • Die leiers toe te laat om my toe te rus vir dienswerk (Efe. 4:11).
 • Die hart van ‘n dienaar te ontwikkel (Fil. 2:4-7).

Ek sal die getuienis van my kerk ondersteun deur :

 • Getrou eredienste by te woon (Heb. 10:25)
 • ‘n lewe te leef wat God verheerlik (Fil. 1:27)
 • gereeld te gee van myself en my besittings (1Kor. 16:2; Lev. 27:30).