THERE IS NO UPCOMING EVENT NOW!


DIS MY EERSTE KEER BY ENDEO

Wat is volgende
WIE IS

ENDEO

EnDeo beteken “In God”, Entheos

“Entoesiasties”

Geskiedenis – Tans – Verwagting

  • Ons is deel van die Kerk  van Jesus Christus op aarde.
  • Ons het ons eie kultuur en karakter.


VISIE


Maak ‘n verskil

MISSIE


Ons maak ‘n verskil deur Christus beroemd te maak in alle areas.

DIENSTYE


Sondae | 08:30 | 17:30


HOE OM

BETROKKE TE RAAK


Ons wil jou help om ‘n verskil te maak vir God. Daar is verskeie bedienninge waar jy betrokke kan raak.


Tiendes & Offergawes

Bankbesonderhede:

EnDeo
First National Bank
Rek No: 62532115723
Tak Kode: 250655KOMENDE

GEBEURE

nuutste

BLOG ARTIKEL